اولین کنفرانی ملی معماری و فضاهای شهری پایدار , 2013-11-22

عنوان : ( بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها )

نویسندگان: ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران به سبب موقعیت زمین شناسی خاص

کلمات کلیدی

, مایکروترمور, اثرات ساختگاهی, روش ناکامورا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039842,
author = {طاهرپور خلیل آباد, ویدا and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها},
booktitle = {اولین کنفرانی ملی معماری و فضاهای شهری پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مایکروترمور،اثرات ساختگاهی، روش ناکامورا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها
%A طاهرپور خلیل آباد, ویدا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین کنفرانی ملی معماری و فضاهای شهری پایدار
%D 2013

[Download]