گنگره 2912 معدن تهران , 2012-10-26

عنوان : ( ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره )

نویسندگان: سجاد کاظم شیرودی , سعید قندهاری علویجه , محمد غفوری , محمد علی عقیقی , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات ژئومکانیکی برای توصیف بهتر رفتار مکانیکی سنگ مخزن به کار می رود. دانستن خصوصیات ژئومکانیکی برای حفاری در سازندهای هیدروکربنی ضروری است.در دهه های اخیر توجه به اهمیت مدل ژئومکانیکی مخزن رشد فزاینده ای داشته است.

کلمات کلیدی

, سنگ آهک, پارامتر های ژئومکانیکی, مخزن نفت, خصوصیات زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039843,
author = {سجاد کاظم شیرودی and قندهاری علویجه, سعید and غفوری, محمد and محمد علی عقیقی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره},
booktitle = {گنگره 2912 معدن تهران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ آهک، پارامتر های ژئومکانیکی، مخزن نفت، خصوصیات زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره
%A سجاد کاظم شیرودی
%A قندهاری علویجه, سعید
%A غفوری, محمد
%A محمد علی عقیقی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J گنگره 2912 معدن تهران
%D 2012

[Download]