سیزدهمین کنفرلنس هوا فضا ی ایران - دانشگاه تهران- دانشکده علومو فنون نوین , 2014-03-04

عنوان : ( مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون )

نویسندگان: ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان بخار همراه با قطرات آب در بسیاری از کاربرد های مهندسی از جمله گذرگاه پره های طبقات کم فشار توربین های بخار مشاهده می شود. جریان بخار ابتدا خشک می باشد، اما بواسطه انبساط سریع و تاخیر در چگالش شرایط فوق سرد را احراز کرده و در نهایت با شوک چگالش، تغییر فاز از بخار به مایع صورت می گیرد، که جریان بخار مرطوب یا دوفازی نامیده می-شود. روش‌های عددی بالادست در مدلسازی جریان های مادون صوت و مافوق صوت در هندسه های مختلف کاربرد خوبی دارد.در این مقالهمعادلات حاکم بر تشکیل فاز مایعبا معادلات بقاء ترکیب و بکارگیری روش عددی کاسپ(CUSP) در روش حجم محدود جیمسون استفاده شده که برای اولین بارمی‌توان ویژگی های مثبت هر دو روش مذکور را همزمان در مدلسازی جریان دوفازی استفاده کرد. در مدلسازی جوانه زایی یا چگالش غیر تعادلی از معادله کلاسیک جوانی زایی همراه با تصحیح مناسب و همچنین حل لاگرانژی قطرات استفاده شده و از این طریق اثر شوک چگالش در توزیع فشار و نیز اندازه قطرات با نتایج تجربی مقایسه شده اند.با توجه به اهمیت ناحیه شوک ها در قسمت سطح مکش پره، تمرکز روش مذکور به این ناحیه معطوف شده است. نتایج مدل دوفازی تلفیقی(جیمسون و کاسپ)، در منطقه شوک سطح مکش پره در مقایسه با نتایج تجربی، انطباق مطلوبی را در ناحیه مذکور نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, جریان بخار دوفازی, جوانه زایی, کاسپ, شوک چگالش, پره های توربین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039863,
author = {یوسفی راد, ادریس and مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا},
title = {مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون},
booktitle = {سیزدهمین کنفرلنس هوا فضا ی ایران - دانشگاه تهران- دانشکده علومو فنون نوین},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {جریان بخار دوفازی- جوانه زایی- کاسپ- شوک چگالش- پره های توربین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون
%A یوسفی راد, ادریس
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%J سیزدهمین کنفرلنس هوا فضا ی ایران - دانشگاه تهران- دانشکده علومو فنون نوین
%D 2014

[Download]