پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (119-128)

عنوان : ( بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک )

نویسندگان: داود سبحانی راد , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد , پرویز معروضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودکان با اختلال اتیسم دارای طیف وسیعی از اشکالات می باشند. ... فرد اتیستیک در مهارت زبان گفتاری نسبت به سایر مهارت ها (بجز مهارت نحو) در سطح پایینتری قرار دارد.

کلمات کلیدی

, اتیسم, آزمون رشد زبانی TOLD نسخه فارسی, معنی شناسی, کاربرد شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039866,
author = {داود سبحانی راد and مقیمی, علی and غنائی چمن آباد, علی and پرویز معروضی},
title = {بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {اتیسم، آزمون رشد زبانی TOLD نسخه فارسی، معنی شناسی، کاربرد شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک
%A داود سبحانی راد
%A مقیمی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A پرویز معروضی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2013

[Download]