هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , سید حسین پیمان , هانی حمزه کلکناری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی انرژی‌های ورودی و خروجی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان در سه وسعت کشت زیر نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش‌تر از یک هکتار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های فازی پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شد. نتایج حاکی از آن بود که دو نهاده سوخت دیزل و کودهای شیمیایی به ترتیب با 05/50 و 14/19 درصد به عنوان پرمصرف‌ترین نهاده های انرژی در تولید هستند. مجموع انرژی‌های ورودی تولید بادام زمینی در وسعت‌های کشت زیر نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش‌تر از یک هکتار به ترتیب 89/19499، 93/19439 و 31/19255 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در تولید به ترتیب 78/7 و 22/92 درصد بود. میانگین کارایی انرژی 92/3 به دست آمد و زمین‌های با وسعت کشت بیش از یک هکتار از کارایی انرژی بالاتری برخوردار بودند. زمین‌های با وسعت کشت بیش از یک هکتار به ازای مقادیر مختلف α نسبت به دو گروه دیگر کاراتر بودند. بعد از آن گروه زمین‌های با وسعت کشت نیم تا یک هکتار و گروه زمین‌های کم‌تر از نیم هکتار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, انرژی, تحلیل پوششی داده‌ها, گیلان, مدل فازی, وسعت کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039868,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and سید حسین پیمان and حمزه کلکناری, هانی},
title = {بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {انرژی، تحلیل پوششی داده‌ها، گیلان، مدل فازی، وسعت کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A سید حسین پیمان
%A حمزه کلکناری, هانی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]