بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی )

نویسندگان: حبیب جهان دیده , محمدحسین حدادخداپرست , مسعود تقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر نسبت های مختلف آب بر راندمان استخراج روغن ارده مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش آب به میزان 5/0 برابر حجم ارده، راندمان با شیب تندتری افزایش یافت ولی پس از آن تا نسبت 1 سیر نزولی داشت (80/0R2=). کنجالۀ پرس و کنجالۀ پرس و حلّال بترتیب با %45/23 و %32/1 چربی، بیشترین و کمترین مقدار چربی را داشتند. بیشترین مقدار پروتئین (%44/50) و نشاسته (%37/19) و کمترین فیبر خام (%70/3) و رنگ روشنتر مربوط به کنجالۀ ارده بود. کنجالۀ پرس و حلّال دارای بیشترین خاکستر (%92/11) و فیبر خام (%11/11) بود ولی بعلت تیرگی رنگ نمیتواند به عنوان مکمّل پروتئینی در فرمولاسیون نان های سفید ایرانی مورد استفاده قرار گیرد. کنجالۀ ارده دارای کیفیت تغذیه ای بالاتر و رنگ مناسب تری بود و درجهت افزایش توازن ترکیب اسید آمینه ای پروتئین آرد و جبران کمبود مواد معدنی به عنوان یک مکمّل پروتئینی معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, : ارده, استخراج آبی, راندمان, روغنکشی, کنجالۀ کنجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039881,
author = {جهان دیده, حبیب and حدادخداپرست, محمدحسین and تقی زاده, مسعود},
title = {ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {: ارده، استخراج آبی، راندمان، روغنکشی، کنجالۀ کنجد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی
%A جهان دیده, حبیب
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A تقی زاده, مسعود
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]