سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014 , 2014-02-04

عنوان : ( رویکردی ترکیبی برمبنای درخت خطا و زنجیره مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان مشتری در سیستمهای توزیع )

نویسندگان: فهیمه کرمی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل مقاله قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

در فایل مقاله قابل مشاهده است.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039922,
author = {کرمی, فهیمه and حسینی, سیدمحمود},
title = {رویکردی ترکیبی برمبنای درخت خطا و زنجیره مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان مشتری در سیستمهای توزیع},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در فایل مقاله قابل مشاهده است.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردی ترکیبی برمبنای درخت خطا و زنجیره مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان مشتری در سیستمهای توزیع
%A کرمی, فهیمه
%A حسینی, سیدمحمود
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014
%D 2014

[Download]