دانش علف های هرز ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388 )

نویسندگان: اسکندر زند , محمد علی باغستانی , حسن علیزاده , حمید رحیمیان مشهدی , حمیدرضا ساسان فر , سیروان بابایی , پرویز شیمی , منصور منتظری , مهدی مین باشی , محمدرضا موسوی , جاوید قرخلو , فریبا میقانی , محمد عبداللهیان , اکبر مرادی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ممیزی علم ‌علف‌های‌هرز کشور، مطالعاتی طی سال‌های 89-1388 توسط انجمن علف‌‌های‌هرز ایران انجام شد. بدین منظور اطلاعات از طریق تهیه و ارسال فرم‌ و جستجوی میدانی، جمع‌آوری و بر اساس شاخص‌های مورد نظر پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی ارشد در 6 دانشگاه‌ دولتی و 10 واحد دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب 86 و 443 نفر می‌باشد. همچنین طی دوره ارزشیابی 18 نفر در مقطع دکتری در دانشگاه‌های دولتی (تهران و مشهد) پذیرفته شده‌اند. قابل ذکر است که 18 عضو هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و 10 عضو هیات علمی در واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی به صورت تمام وقت در رشته علوم علف‌های‌هرز مشغول فعالیت می‌باشند. از سرمایه‌های انسانی در بخش پژوهش، 97 نفر در واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه علوم علف‌های‌هرز فعالیت دارند که از این تعداد، 41 نفر عضو هیات علمی می‌باشند. شاخص دیگر ارزیابی، تولیدات علمی در زمینه علوم علف‌های‌هرز بود که نتایج نشان دهنده انتشار 356 مقاله علمی طی دوره ارزشیابی بود. از این تعداد 311 مقاله علمی-پژوهشی، 30 مقاله ISI، و 9 مقاله ترویجی بودند. بطور کلی سهم دانشگاه‌های دولتی از تعداد کل مقالات 183، دانشگاه آزاد اسلامی 85 و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی 88 مقاله می‌باشد. همچنین از 30 مقاله منتشر شده در نشریات با نشان ISI، 21 مقاله سهم دانشگاه‌های دولتی، 6 مقاله سهم دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مقاله سهم واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که از کل مقالات منتشر شده، 08/62 درصد بنیادی و 92/37 درصد دارای رویکرد کاربردی می‌باشند. نسبت کل مقالات منتشر شده به اعضای هیات علمی نشان داد که طی دوره ارزیابی به ازای هر عضو هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، 56/2 مقاله منتشر شده که سهم هر یک از مراجع نامبرده به ترتیب 81/3، 67/1 و 76/1 مقاله می‌باشد. ارزیابی مقلات ارائه شده در همایش‌های داخلی و خارجی بیانگر انتشار 620 مقاله بود که از این تعداد 194 مقاله در زمینه مدیریت شیمیایی، 168 مقاله درباره مدیریت غیر شیمیایی، 180 مقاله بنیادی و 78 مقاله درباره بیولوژی بودند. طی سال‌های 89-1388، 15 جلد کتاب (12 جلد تالیف و 3 جلد ترجمه) در زمینه علوم علف‌های‌هرز به چاپ رسیده که سهم دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب 4، 1 و 10 جلد بود. همچنین طی دوره ارزشیابی، 240 پایان نامه انجام شده که سهم دانشگا‌ه‌های دولتی و آزاد اسلامی به ترتیب 71 و 169 پایان نامه بود.

کلمات کلیدی

خروجی‌های علمی؛ دانشگاه‌ها؛ علوم علف‌های‌هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039925,
author = {اسکندر زند and محمد علی باغستانی and حسن علیزاده and حمید رحیمیان مشهدی and حمیدرضا ساسان فر and سیروان بابایی and پرویز شیمی and منصور منتظری and مهدی مین باشی and محمدرضا موسوی and جاوید قرخلو and فریبا میقانی and محمد عبداللهیان and اکبر مرادی and راستگو, مهدی},
title = {بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-3548},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {خروجی‌های علمی؛ دانشگاه‌ها؛ علوم علف‌های‌هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388
%A اسکندر زند
%A محمد علی باغستانی
%A حسن علیزاده
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A حمیدرضا ساسان فر
%A سیروان بابایی
%A پرویز شیمی
%A منصور منتظری
%A مهدی مین باشی
%A محمدرضا موسوی
%A جاوید قرخلو
%A فریبا میقانی
%A محمد عبداللهیان
%A اکبر مرادی
%A راستگو, مهدی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2013

[Download]