اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه , 2011-05-04

عنوان : ( بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039935,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران
%A آهنچیان, محمدرضا
%J اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه
%D 2011

[Download]