همایش ملی آموزش در علوم پزشکی , 2011-04-21

عنوان : ( بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر) )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039937,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر)},
booktitle = {همایش ملی آموزش در علوم پزشکی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر)
%A آهنچیان, محمدرضا
%J همایش ملی آموزش در علوم پزشکی
%D 2011

[Download]