اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039939,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر
%A آهنچیان, محمدرضا
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت
%D 2011

[Download]