گردهمایی متخصصان علوم تربیتی: گرامیداشت دکتر محمد یمنی , 2011-04-21

عنوان : ( به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039940,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی},
booktitle = {گردهمایی متخصصان علوم تربیتی: گرامیداشت دکتر محمد یمنی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J گردهمایی متخصصان علوم تربیتی: گرامیداشت دکتر محمد یمنی
%D 2011

[Download]