پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22

عنوان : ( نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039946,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها
%D 2013

[Download]