نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها , 2012-02-25

عنوان : ( ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039947,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی},
booktitle = {نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها
%D 2012

[Download]