سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039949,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت},
booktitle = {سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت
%A آهنچیان, محمدرضا
%J سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
%D 2010

[Download]