اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل , 2012-01-30

عنوان : ( یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039950,
author = {آهنچیان, محمدرضا and ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه},
title = {یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل
%D 2012

[Download]