اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های سخت , 2013-10-30

عنوان : ( بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , محمدرضا چراغچی باشی آستانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه های عمرانی به طور عمده می توانند با بهره گیری از رویکردهای مختلف به حد مطلوب از کمال برسند. حساسیت کارفرمایان و سرمایه گذاران برای اجرای مطلوب پروژه ها که اغلب با کاهش اشتباه و اتلاف منابع همراه می باشد، نیاز به شناخت ابزارهای مدیریت و کاربرد آن ها را ضروری ساخته است. در این راستا با بکارگیری روش های مناسب و بهره مندی از افراد با تجریه و خلاق همواره می توان شرایط بهبود مستمر را برای طرح ها فراهم آورد. هر روزه میلیاردها ریال و صدها نفر-ساعت وقت و انرژی های کاری افراد تحصیلکرده و کوشا برای حل مسائل غلط تلف می شود که این مشکلات ناشی از ناکافی بودن مطالعات اولیه است. از این رو با بهره گیری از مهندسی ارزش که به عنوان رویکردی کارآمد مطرح می باشد و استفاده از خلاقیت گروهی و خرد جمعی و با تمرکز به کارکردهای اصلی، زمینه را برای اثر بخشی و کارآیی راه حل های بهبود طرح می توان فراهم ساخت. توجه به این رویکرد در چرخه عمر پروژه و جایگاه آن در فرایند مدیریت پروژه می تواند نقش موثری در توسعه کاربرد آن در طرح ها ایفا کند. مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرح های بزرگ اجرایی می تواند به ابزار کارآمد مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود. هدف این روش از میان برداشتن یا اصلاح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود، بدون آن که آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید. در واقع مهندسی ارزش را باید نوعی ابزار مدیریتی برای حل مشکل در دامنه ای گسترده از کاربری ها توسط هر کسی تلقی کرد.

کلمات کلیدی

, مهندسی ارزش, تکنیک های کنترل هزینه و خلاقیت مداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039952,
author = {شریعتمدار, هاشم and چراغچی باشی آستانه, محمدرضا},
title = {بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های سخت},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهندسی ارزش، تکنیک های کنترل هزینه و خلاقیت مداری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه
%A شریعتمدار, هاشم
%A چراغچی باشی آستانه, محمدرضا
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های سخت
%D 2013

[Download]