زن، حقوق و توسعه, سال (2014-9)

عنوان : ( عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , الهام سادات سلیمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران

کلمات کلیدی

عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039960,
author = {آهنچیان, محمدرضا and سلیمانی, الهام سادات},
title = {عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران},
journal = {زن، حقوق و توسعه},
year = {2014},
month = {September},
issn = {****-0014},
keywords = {عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سلیمانی, الهام سادات
%J زن، حقوق و توسعه
%@ ****-0014
%D 2014

[Download]