بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از پسماندهای آلی صنایع غذایی مشهد (مطالعه موردی:صنایع فرآوری میوه) )

نویسندگان: محسن ثقوری , یعقوب منصوری , محمدحسین حدادخداپرست , محمدجواد شیخ داودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از منابع مهم ضایعات زیستی، ضایعات آلی کارخانه های صنایع غذایی می باشد. ضایعات صنایع فرآوری میوه در شهرستان مشهد حجم عظیمی را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش پتانسیل تولید بیوگاز به روش هضم بی هوازی و در نهایت میزان انرژی حاصل از آن برای یک سال از محل این ضایعات برآورد گردید. ابتدا با مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه و مراجعه به آمارنامه­های موجود میزان تولید سالیانه این صنعت در منطقه مورد نظر برآورد گردید. سپس با مراجعه به یکی از کارخانه ها نسبت ضایعات به عنوان درصدی از تولید تعیین و نمونه گیری از آن انجام شد. آنگاه خصوصیات لازم برای هضم بی هوازی اندازه گیری شد. سپس با توجه به اینکه میزان بیوگاز مستقیما به مواد جامد فرار ماده مورد نظر بستگی دارد میزان تولید بیوگاز 7437877/292 مترمکعب در سال و درنتیجه انرژی سالیانه از محل این ضایعات59503 مگاوات ساعت برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, پسماندهای آلی, صنایع غذایی, هضم بی هوازی, بیوگاز, انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039969,
author = {محسن ثقوری and یعقوب منصوری and حدادخداپرست, محمدحسین and محمدجواد شیخ داودی},
title = {ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از پسماندهای آلی صنایع غذایی مشهد (مطالعه موردی:صنایع فرآوری میوه)},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پسماندهای آلی، صنایع غذایی، هضم بی هوازی، بیوگاز، انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از پسماندهای آلی صنایع غذایی مشهد (مطالعه موردی:صنایع فرآوری میوه)
%A محسن ثقوری
%A یعقوب منصوری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A محمدجواد شیخ داودی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]