تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-2) , صفحات (55-72)

عنوان : ( تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی )

نویسندگان: مژگان رشیدترانلو , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Matthiola یکی از سرده‌های تیره شب‌بو (Brassicaceae) است که پراکنش وسیعی در ایران به ویژه شمال‌شرق کشور دارد. از میان 48 گونه این سرده در دنیا، تنها 7 گونه در شمال‌شرق ایران انتشار دارد. شش گونه M. afghanica، M. alyssifolia، M. chenopodiifolia، M. chorassanica، M. dumulosa و M. farinose از این منطقه جمع‌آوری شد. دو گونه M. flavida و M. revoluta برای نخستین بار از منطقه شمال‌شرق ایران گزارش می‌شود. یک آرایه ناشناخته (Matthiola sp.) نیز طی جمع‌آوری‌ها به مطالعه حاضر افزوده شد. در این بررسی سعی شده است، با استفاده از ویژگی‌های بیشتر و تعیین حد و مرزی برای دامنه صفات، کلید مناسبی برای شناسایی گونه‌های موجود در شمال‌شرق ایران ارایه گردد. بدین منظور، شناسایی و اندازه‌گیری 71 صفت (کمّی و کیفی) مربوط به 68 نمونه و سپس تحلیل آماری روی داده‌ها انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل تک متغیره نشان داد که صفاتی نظیر وجود کُرک روی ساقه و برگ و همچنین وجود کُرک غده‌ای روی کاسبرگ و پایک خورجین اختلاف معنی‌داری را نشان نداده، از ماتریکس صفات حذف شدند. همچنین، این نتایج نشان داد که گونه‌های مطالعه شده در سه گروه قرار می‌گیرند. گروه اول شامل نمونه‌های گونه M. alyssifolia، گروه دوم شامل گونه‌های M. afghanica، M. chenopodiifolia، M. dumulosa، M. farinosa، M. flavida و آرایه ناشناخته Matthiola sp. و گروه سوم شامل نمونه‌های دو گونه M. chorassanica و M. revoluta می‌شود.

کلمات کلیدی

, تجزیه به مؤلفه‌های اصلی, تیره شب‌بو (Brassicaceae), ریخت‌شناسی, شمال‌شرق ایران, Matthiola
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040000,
author = {رشیدترانلو, مژگان and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید and جوهرچی, محمدرضا},
title = {تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {February},
issn = {2008-8906},
pages = {55--72},
numpages = {17},
keywords = {تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، تیره شب‌بو (Brassicaceae)، ریخت‌شناسی، شمال‌شرق ایران، Matthiola},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی
%A رشیدترانلو, مژگان
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%A جوهرچی, محمدرضا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2014

[Download]