هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستگاه خاکورز مرکب یکی از مهم ترین وسایل حفاظت از خاک و خاکورزی حفاظتی است که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه‌ی کشاورزی پایدار دارد. هدف اصلی این تحقیق پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی بود که از طریق تکمیل پرسش نامه ها توسط گندم کاران در سال 91 صورت پذیرفت. این پرسش نامه ها به صورت تصادفی بین کشاورزان توزیع و اطلاعات استخراج شده با تحلیلی عاملی تجزیه و تحلیل گردید. از بین متغیرهایی که برای بررسی پذیرش در نظر گرفته شده بود، متغیر کاهش هزینه تولید، کاهش مصرف آب و افزایش مواد آلی خاک که بیانگر اطلاع از مزایای خاکورز مرکب اند، راحتی کار که بیانگر نگرش، نسبت به پیچیدگی دستگاه است و مشورت با کشاورز همسایه و بازدید از نمایشگاه ماشین آلات که بیانگر میزان تماس با منابع اطلاعاتی است، متغیر های مهم و معنی دار جهت قبول دستگاه خاکورز مرکب توسط گندم کاران بودند.

کلمات کلیدی

, تحلیل عاملی, خاکورز مرکب, رگرسیون لوجستیک, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040001,
author = {زینلی, ریحانه and خجسته پور, مهدی},
title = {پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحلیل عاملی، خاکورز مرکب، رگرسیون لوجستیک، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی
%A زینلی, ریحانه
%A خجسته پور, مهدی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]