تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (9), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (85-106)

عنوان : ( نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه )

نویسندگان: مصطفی مهرافروز , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارتباط وسیع مصرف کننده و فروشنده در صنایع خدماتی مانند صنعت بیمه و همچنین تأثیر گذاری بالای رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار، این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه فروش گرایی و مشتری گرایی فر عملکرد نیروی فروش با تأکید بر نقش تعدیل گری مهارت های فروش انجام شد.

کلمات کلیدی

, مهارت های فروش, فروش گرایی, مشتری گرایی, عملکرد, نیروی فروش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040005,
author = {مهرافروز, مصطفی and مرتضوی, سعید and کفاش پور, آذر},
title = {نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {مهارت های فروش، فروش گرایی، مشتری گرایی، عملکرد، نیروی فروش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه
%A مهرافروز, مصطفی
%A مرتضوی, سعید
%A کفاش پور, آذر
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2013

[Download]