هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) )

نویسندگان: بهروز شاهی , محمدرضا جعفرزاده , سید عبدالناصر موسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های فر اابتکاری با توجه به قابلیت انطباق و انعطاف پذیری بسیاری که با انواع مسائل پیچیده دارند، می توانند به خوبی در بهینه سازی هزینه شبکه های آبرسانی که دارای متغیر های تصمیم گسسته (اندازه لوله های موجود در بازار) می باشند، استفاده شوند. در این مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی در محیط نرم افزار MATLAB کد نویسی و برای بهینه سازی شبکه آبرسانی تربت جام استفاده شده است. مقایسه نتایج با روش های الگوریتم ژنتیک، کلونی مورچه ها و روش هیبرید نشان می دهد این روش جواب های بهتری را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم تکامل تفاضلی, بهینه سازی, شبکه آبرسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040013,
author = {شاهی, بهروز and جعفرزاده, محمدرضا and موسویان, سید عبدالناصر},
title = {کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام)},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {الگوریتم تکامل تفاضلی، بهینه سازی، شبکه آبرسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام)
%A شاهی, بهروز
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A موسویان, سید عبدالناصر
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]