آب و محیط زیست, دوره (1379), شماره (42), سال (2000-11) , صفحات (22-29)

عنوان : ( نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب )

نویسندگان: سید محسن کرابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رشد فزاینده جوامع شهری و گسترش همه جانبه فعالیت های انسانی، بیش از پیش این موضوع را مشخص ساخته است که حفاظت از محیط زیست، مهمترین نقش را در توسعه پایدار ایفا کرده و طبیعتا توسعه جوامع بدون رعایت مسائل زیست محیطی و تامین نیازهای روز افزون این بخش از صنعت امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا تصفیه خانه های آب و فاضلاب عهده دار مسئولیت خطیری در جهت تامین بهداشت و سلامت افراد جامعه هستند. اتلاف انرژی، کاهش بازدهی و افزایش هزینه های بهره برداری در مجموعه تاسیسات تصفیه خانه ها، مشکل عمده ای است که بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند. این مقاله علاوه بر بررسی بهبود و ارتقای وضعیت تصفیه خانه ها، اجرای موفقیت آمیز یک راهکار را دراین خصوص مورد بحث قرار می دهد. مدیریت پروژه با برخی از نمونه های عملی مشخص شده و برخی از نگرش ها بر روی اصول طراحی فرایند نیز آورده شده است.

کلمات کلیدی

, ارتقا, تصفیه خانه, آب و فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040016,
author = {کرابی, سید محسن},
title = {نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب},
journal = {آب و محیط زیست},
year = {2000},
volume = {1379},
number = {42},
month = {November},
issn = {1028-3056},
pages = {22--29},
numpages = {7},
keywords = {ارتقا، تصفیه خانه، آب و فاضلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب
%A کرابی, سید محسن
%J آب و محیط زیست
%@ 1028-3056
%D 2000

[Download]