همایش کالبد شکافی سیاست انگلیسی ها در ایران , 2013-12-31

عنوان : ( فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقدامات آقا محمد خان قاجار در گرجستان و قتل عام هایی که در تفلیس صورت پذیرفت اروپاییان خصوصا انگلیسی ها را در ارتباط با ظهور یک جهانگشای صاحب قدرت در مشرق زمین حساس نمود ،مقاومت یازده ساله ایران در مقابله با روسها که با بسیج مردمی و فتاوای جهادی علمای ایران صورت پذیرفت و همچنین مخالفتی که مردم و علما در مقابل رخنه و نفوذ اروپاییان با کشتن گریبایدوف و 35 عضو سفارت روسی انجام دادند ، روسها و انگلیسی ها را به این فکر واداشت که بایستی وحدت مذهبی را که در ایران شکل گرفته با ایجاد فرقه گرایی و فرقه سازی مذهبی با مشکل مواجه سازند، قصد استعمارگران آن بود که با بوجود آوردن مذاهب و فرقه های جدید مانند بهائیت و احیای برخی فرقه های قدیمی مانند اسماعیلیه از شکل گری یک دولت قدرتمند در ایران جلو گیری به عمل آورند به این خاطر با دخالت انگلیسی ها حرکت های مشکوکی صورت پذیرفت که منجر به قتل شاه خلیل الله رهبر فرقه اسماعیلیه در یزد شد . پس از این ماجرا فرزند وی آقا خان محلاتی تحت حمایت انگلیسی ها واقع گردید و او را وادار به شورش نمودند که قصد تجزیه بلوچستان و تجزیه هرات و تشکیل یک حکومت را هرات را نمود وی سه مرتبه با حمایت انگلیسی ها شورش کرد . آقاخان محلاتی مزدور و مزد بگیر انگلیسی ها بود که خود نیز بر این مسئله در کتاب خویش به نام عبرت افزا اعتراف دارد و اسناد و نوشته های انگلیسی ها نیز این امر را تایید میکند ، این پژوهش در صدد است که ارتباط اسماعیلیه با انگلیسی ها و افتادن آنان به دامن استعمار گران را که تا امروزه ادامه دارد و همچنین عوامل موثر در شورش های اسماعیلیه و پیامد های این عصیان ها و اهداف انگلیسی ها از حمایت از حمایت آقاخان محلاتی و نقش آنان در دسیسه جدایی و انتزاع بلوچستان وهرات از ایران را مورد بررسی و امعان نظر قرار دهد. کلید واژه : استعمار ، انگلیس ، اسماعیلیه ، ایران ، آقاخان محلاتی

کلمات کلیدی

, کلید واژه : استعمار , انگلیس , اسماعیلیه , ایران , آقاخان محلاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040030,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار},
booktitle = {همایش کالبد شکافی سیاست انگلیسی ها در ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه : استعمار ، انگلیس ، اسماعیلیه ، ایران ، آقاخان محلاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار
%A سرافرازی, عباس
%J همایش کالبد شکافی سیاست انگلیسی ها در ایران
%D 2013

[Download]