اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت , 2013-08-28

عنوان : ( محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران )

نویسندگان: زهره علوی راد , سیدمحمدعلی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امنیت یکی از دغدغه های پایدار کوچ نشینان ایران بوده است. این دغدغه به دلیل رویارویی با تهدیدهایی است که عوامل متعدد آن ها را متوجه اقوام عشایر می نماید.....

کلمات کلیدی

, عشایر, امنیت, عدالت توزیعی, دولت, پیوند فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040048,
author = {علوی راد, زهره and تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {عشایر، امنیت، عدالت توزیعی، دولت، پیوند فرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران
%A علوی راد, زهره
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت
%D 2013

[Download]