دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی , 2013-11-27

عنوان : ( بازار کهن - منظر نو )

نویسندگان: محمود فیض آبادی , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول تاریخ بازارهای سنتی ایران با مجموعه ای وسیع از کاربریها و بناهای جنبی مانند مدرسه، مسجد، حمام، همراه با معماری غنی ایرانی- اسلامی، مرکز جنب و جوش شهرها و تعاملات اجتماعی بودند . در این بازارها علاوه بر انجام معاملات اقتصادی بسیاری از رویدادهای اجتماعی، مذهبی و حتی سیاسی نیز رخ میداد . اما برخلاف پیشرفتهای علمی- مهندسی و فرهنگی، در مراکز تجاری امروز ایران که شاید امتداد همان بازارهای گذشته هستند، دیگر نه خبری از تعاملات اجتماعی است و نه خبری از معماری و عملکرد مناسب که پاسخگوی نیاز جامعه امروز باشد . از این رو مطالعه بازارهای سنتی از ابعاد مختلف نظری و کالبدی ضرورت دارد ، در این راستا الگو برداری از مفاهیم و ارزشهای معماری و فرهنگی بازارهای سنتی ایران و کاربرد آنها در مراکز تجاری امروز، می تواند رافع نیاز جامعه باشد . حال سوال این است که چگونه می توان مفاهیم و ارزشهای معماری بازارهای کهن را در منظری نو بکار برد ؟ می توان چنین فرض کرد که اگر ویژگیهای بازارهای کهن(سنتی) شناسایی شده و در طرح معماری بازارهای امروزی بکار گرفته شوند ، امکان فراهم کردن معماری مناسب تر برای زندگی شهری امروز وجود خواهد داشت . بدین منظور در این مقاله برای کشف ویژگیهای بازارهای سنتی، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، برپایه جمع آوری اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و متون معتبر و همچنین مشاهدات میدانی تحقیق انجام شده و خواهد شد که نتایج آن مفاهیمی مانند فرمهای ساده و آشنا با معانی فرهنگی، خطی بودن بازارها ، تجمیع کاربریها ، ارتباط فضاها ، دسترسی ها و ... است که در بازارهای کهن وجود داشته و می توانند در طراحی بازارهای امروزی کاربرد داشته باشند .

کلمات کلیدی

, بازار سنتی ایرانی, معماری اسلامی, مجتمع تجاری, معماری مدرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040066,
author = {فیض آبادی, محمود and },
title = {بازار کهن - منظر نو},
booktitle = {دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بازار سنتی ایرانی، معماری اسلامی، مجتمع تجاری، معماری مدرن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازار کهن - منظر نو
%A فیض آبادی, محمود
%A
%J دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
%D 2013

[Download]