پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2013-10-07

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP )

نویسندگان: محمدرضا توکلی زاده , نفیسه شاهبازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده

کلمات کلیدی

نصب نزدیک سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040073,
author = {توکلی زاده, محمدرضا and شاهبازی, نفیسه},
title = {بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نصب نزدیک سطح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A شاهبازی, نفیسه
%J پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2013

[Download]