دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی , 2013-12-17

عنوان : ( بررسی و مقایسه عوامل موثر در عملکرد و بازده‌های موتور اشتعال جرقه‌ای )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمدجواد اکبری نوقابی , محمدضا غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده از مسائل اساسی در ارتقا عملکرد موتورهای اشتعال جرقه‌ای، شناخت عوامل موثر بر بازده‌های موتور است. این عوامل شامل پارامترهای عملکردی و پارامترهای هندسی موتور می‌شود. در این مقاله علاوه بر معرفی و بررسی عوامل مهم موثر بر بازده های موتور- که بر پایه تحقیقات گذشته انجام گرفته است- به مقایسه آنها بر اساس استاندارد های موجود پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد پارامترهای هندسی همچون نسبت قطر به جابجایی در درجه اول و سپس پارامترهای عملکردی همچون انتقال حرارت و زمانبندی سوپاپ‌ها نقش بسزایی را بر بازده های موتور، ایفا می‌کنند. در انتها نیز تأثیر عوامل محیطی همچون دما و فشار هوا نیز بر عملکرد موتور بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, عوامل موثر, بازده, پارامتر عملکردی, موتور اشتعال جرقه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040080,
author = {قاضی خانی, محسن and اکبری نوقابی, محمدجواد and محمدضا غلامی},
title = {بررسی و مقایسه عوامل موثر در عملکرد و بازده‌های موتور اشتعال جرقه‌ای},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی},
year = {2013},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {عوامل موثر، بازده، پارامتر عملکردی، موتور اشتعال جرقه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه عوامل موثر در عملکرد و بازده‌های موتور اشتعال جرقه‌ای
%A قاضی خانی, محسن
%A اکبری نوقابی, محمدجواد
%A محمدضا غلامی
%J دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
%D 2013

[Download]