اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی )

نویسندگان: اعظم محمدباقری , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه لزوم استفاده پایدار از منابع به ویژه در بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست. دستیابی به پایداری در این بخش علاوه بر آنکه نیازمند پشتیبانی دولت است به وجود نهادهایی بستگی دارد که بتوانند ساختارهای اجتماعی را با توجه به ارزش ها و هنجارهای جوامع محلی در تعامل با یکدیگر قرار دهند. در واقع این گونه است که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد نیز می توانند تخصیص منابع را بصورت کارا انجام دهند که این نهادها لزوماٌ نهاد دولت نیستند. بلکه ساختارهایی اجتماعی هستند که انسان و تعاملات انسانی در آنها مهم ترین نقش را ایفا خواهد کرد. چنین نهادهایی با یکدیگر در ارتباط بوده و بر عملکرد یکدیگر نیز اثرگذارند. کلمات کلیدی: نهادها، کشاورزی پایدار، منابع مشترک.

کلمات کلیدی

, نهادها, کشاورزی پایدار, منابع مشترک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040118,
author = {محمدباقری, اعظم and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {نم, ايران},
keywords = {نهادها، کشاورزی پایدار، منابع مشترک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی
%A محمدباقری, اعظم
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]