ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری تازه های علمی باروری و ناباروری , 2014-01-08

عنوان : ( بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی با سازگاری زناشویی زوجین نابارور )

نویسندگان: فرزانه سعیدی , سیدعلی کیمیایی , یاسر رضاپور , کاظم برزگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به یافته های ژ‍وهش حاضر می توان نتیجه گرفت که ممکن است صرف نظر از ناباروری، طرحواره های ناسازگار، خصوصا احساس طرد و بریدگی، به دلیل نداشتن فرزند،‌نقش منفی در سازگاری زناشویی زوجین نابارور داشته باشیم و بالعکس داشتن هوش معنوی خصوصا توانایی تولید معنای شخصی در زندگی که فرزندی در آن حضور ندارد می تواند به طور مثبتی با سازگاری زناشویی ارتباط داشته باشد. بنابراین احتمالا بتوان با طرح ریزی برنامه های مداخله ای مناسب در این زمینه، به افزایش سازگاری زناشویی زوجین کمک کرد.

کلمات کلیدی

, ناباروری, طرحواره های ناسازگار اولیه, ‌سازگاری زناشویی, هوش معنوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040119,
author = {فرزانه سعیدی and کیمیایی, سیدعلی and یاسر رضاپور and کاظم برزگر},
title = {بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی با سازگاری زناشویی زوجین نابارور},
booktitle = {ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری تازه های علمی باروری و ناباروری},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناباروری، طرحواره های ناسازگار اولیه،‌سازگاری زناشویی، هوش معنوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی با سازگاری زناشویی زوجین نابارور
%A فرزانه سعیدی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A یاسر رضاپور
%A کاظم برزگر
%J ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری تازه های علمی باروری و ناباروری
%D 2014

[Download]