سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , 2014-02-28

عنوان : ( بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده )

نویسندگان: الناز حاجبی , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تئوری اقتصاد خرد در مباحث مربوط به رفتار مصرف کننده به طور معمول فرض بر این است که خانواده به مثابه یک واحد تصمیم گیری همانند یک فرد عمل می کند، و برای یک خانواده یک قید بودجه و یک تابع مطلوبیت در نظر گرفته می شود و در نتیجه تنها رفتار کلی خانواده قابل مشاهده و تحلیل خواهد بود. از دهه 1980 به بعد این روش که تحت عنوان روش یک‌تایی نام برده می شود، از لحاظ نظری و تجربی مورد انتقاد واقع گردید و مباحثی همچون عدم برابری اعضای درون خانواده مطرح شد. در مقابل روش یک‌تایی، روش جمعی در رفتار مصرف کننده مطرح گردید. طبق این روش در خانواده های چند نفره اعضای خانوار هریک ترجیحات خاص خود را دارند و آنچه که بین این اعضا می تواند مورد اهمیت و توجه واقع گردد فرایند چانه زنی می باشد. در این مقاله در ابتدا به بیان مقدمه ای مشتمل برمبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده، سپس ضمن معرفی روش یکتایی به عنوان مقدمه ای بر مدلهای جمعی ، روش جمعی و مدلهای جمعی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز به جمع بندی مطالب پرداخته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, مدل یک‌تایی خانواده, مدل‌های جمعی خانواده, چانه زنی در خانواده , تخصیص درون خانواده , رفتار مصرفی , عرضه نیروی کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040123,
author = {حاجبی, الناز and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری},
year = {2014},
location = {کیش, ايران},
keywords = {مدل یک‌تایی خانواده، مدل‌های جمعی خانواده، چانه زنی در خانواده ، تخصیص درون خانواده ، رفتار مصرفی ، عرضه نیروی کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده
%A حاجبی, الناز
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
%D 2014

[Download]