ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , 2013-05-14

عنوان : ( نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی )

نویسندگان: آرزو احمدآبادی , زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , ریحانه صالح آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی با نگاهی به تجربه دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاههای افغانستان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد مربوط به توافق نامه های بین دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاههای کابل، قندهار، هرات، موسسه عالی اشراق و دانشگاه بلخ حاکی از قابلیتهای اساسی دانشگاه فردوسی مشهد در عرضه خدمات آموزش عالی فراملی از تبادل استاد و دانشجو تا راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و تاسیس یک شعبه دانشگاهی می باشد. بررسی این همکاری ها از سال 1381 تاکنون ناظر بر فراز و نشیب هایی بوده است که در نتیجه بررسی روابط سیاسی به عنوان یک عامل اثرگذار بر این تعاملات این نتیجه حاصل شد که ایجاد، توسعه و یا توقف و قطع همکاری های مشترک بین دانشگاهی با تاثیرپذیری از تحولات سیاسی کشور افغانستان و نمود آن در روابط آن با ایران صورت گرفته است. پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته در نتیجه انعقادا قراردادهای بین دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه افغانستان گواهی بر این ادعا است.

کلمات کلیدی

, آموزش عالی فراملی, روابط سیاسی, ایران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040142,
author = {احمدآبادی, آرزو and قاسمی, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and صالح آبادی, ریحانه},
title = {نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش عالی فراملی، روابط سیاسی، ایران، افغانستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی
%A احمدآبادی, آرزو
%A قاسمی, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A صالح آبادی, ریحانه
%J ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها
%D 2013

[Download]