مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10) , صفحات (63-86)

عنوان : ( سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان )

نویسندگان: محسن خلیلی , مهدیه انتظاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واپس‌ماندنِ ایرانِ قاجار نسبت به پیشرفتِ فرنگستان، سبب شد روابط خارجی ایران، در کانونِ نگاهِ آسیب‌شناسانه‌ی ایرانیِ فرهیخته قرار گیرد. پدیدارشدنِ سیاست خارجی بایسته، در واکنش به خصلت‌هایِ مناسبات فرامرزی قاجاران، بوده است. با بسامدکاو‌ی رساله‌های ناظم‌الدوله، ویژگی‌های سیاست خارجی کامروا برشماری و نشان داده می‌شود که انتقادِ او از رفتار خارجی قاجاران، دربرگیرنده‌ی کدام ویژگی‌ها بوده است.

کلمات کلیدی

, قاجاریه, سیاست خارجی بایسته, ملکم‌خان ناظم‌الدوله, رسایل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040165,
author = {خلیلی, محسن and انتظاری, مهدیه},
title = {سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2008-9945},
pages = {63--86},
numpages = {23},
keywords = {قاجاریه، سیاست خارجی بایسته، ملکم‌خان ناظم‌الدوله، رسایل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان
%A خلیلی, محسن
%A انتظاری, مهدیه
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2013

[Download]