عصر برق, دوره (1), شماره (1), سال (2013-10) , صفحات (14-18)

عنوان : ( روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین برپایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی )

نویسندگان: سهیل اخلاقی امیری , مهدی سعادتمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک سیستم جدید برای ارتباط بین ماشین و انسان (HMI) بر مبنای پردازش تصویر ارائه شده است. در سیستم پیشنهادی، فرآمین مورد نظر کاربر براساس موقعیت قرارگیری وی در مقابل دوربین اجرا می‌شود. به این ترتیب که یک صفحه شاخص شامل تعدادی دکمه مجازی در مقابل دوربین قرار گرفته و سیستم پیشنهادی با پردازش شکل دکمه‌های مجازی، موقعیت کاربر بر روی صفحه شاخص را تشخیص می‌دهد. همچنین، در این مقاله، برای تشخیص شکل دکمه‌ها، یک الگوریتم تشخیص شکل جدید بر پایه پردازش تغییرات زاویه لبه ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی در برابر انتقال و تغییرات نور صحنه مقاوم می‌باشد. از روش HMI پیشنهادی برای توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی کاربردی در محیط Microsoft Power Point استفاده شده است؛ به طوری که کاربر با ایستادن بر روی دکمه‌های مجازی مناسب می‌تواند چهار فرمان مختلف شامل نمایش فایل بعدی، نمایش فایل قبلی، نمایش اسلاید بعدی و نمایش اسلاید قبلی را در محیط مذکور اجرا نماید. نتایج تجربی بیانگر عملکرد مناسب و کارایی سیستم پیشنهادی در شرایط نوری مختلف می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم واسط بین انسان و ماشین (HMI), تشخیص شکل, بخش‌بندی تصویر, فیلتر هومومورفیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040173,
author = {اخلاقی امیری, سهیل and سعادتمند, مهدی},
title = {روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین برپایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی},
journal = {عصر برق},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {****-0024},
pages = {14--18},
numpages = {4},
keywords = {سیستم واسط بین انسان و ماشین (HMI)، تشخیص شکل، بخش‌بندی تصویر، فیلتر هومومورفیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین برپایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی
%A اخلاقی امیری, سهیل
%A سعادتمند, مهدی
%J عصر برق
%@ ****-0024
%D 2013

[Download]