قبسات, دوره (18), شماره (69), سال (2013-11) , صفحات (191-224)

عنوان : ( نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاضی سعید بر مبنای مطلق و غیب‌الغیوب بودن ذات خدای متعال، او را غیرقابل‌شناخت می‌داند و هیچ اسم و رسم و وصف و نعتی را به او نسبت نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر معتقد است ذات خدای متعال به‌گونه‌ای که اعتبار هیچ‌ کثرتی از جمله کثرت صفات در آن ممکن نیست و اسمای خدای متعال مرتبه‌ای از مراتب هستی و تجلیات آن ذات نهان‌اند که وجودشان برای ظهور کمالات مطلق و لابشرط او ضرورت دارد. او کمالات و صفات را به‌نحو ایجابی به مرتبه واحدیت (مرتبه اسماء و صفات یا مرتبه اسم الله) نسبت می‌دهد و به تفکیک احکام ذات و صفات پرداخته است. در عین درست بودن برخی از مبانی فکری او، نقدهایی نیز بر گفته‌های وی وارد است که برخی از آن‌ها عبارتند از: خلط مباحث کلامی و عرفانی، عدم توانایی جمع ظاهر و باطن و منعزل دانستن ذات حق از عالم، ناسازگاری عقیده به تباین و وحدت وجود، محجوب دانستن ذات و غیر قابل شناخت دانستن آن به نحو مطلق.

کلمات کلیدی

, ذات خدای متعال, اسماء و صفات, الهیات سلبی, قاضی سعید قمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040177,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنائی, فاطمه},
title = {نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی},
journal = {قبسات},
year = {2013},
volume = {18},
number = {69},
month = {November},
issn = {1029-4538},
pages = {191--224},
numpages = {33},
keywords = {ذات خدای متعال، اسماء و صفات، الهیات سلبی، قاضی سعید قمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنائی, فاطمه
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2013

[Download]