سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی- تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( مطالعه کانی زایی کانسار آبقه تایباد، خراسان رضوی با استفاده از داده های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی )

نویسندگان: علی راه بر , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای آبقه در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان تایباد قرارگرفته است. بخش اعظم منطقه مورد مطالعه را آهک و آبرفت های عهد حاظر تشکیل می دهد. همچنین در بخش کوچکی از شمال غرب منطقه پیروکسن اسکارن و گارنت اسکارن و در بخش مرکزی و جنوب شرقی منطقه واحدهای آمفیبولیت و کوارتزیت مشاهده می شود. در ترانشه های حفر شده در منطقه کانی تالک نیز مشاهده گردید. پیمایش های اولیه زمین شناسی موجب شناسایی قطعات با اندازه های مختلف مگنتیت با پذیرفتاری بالا و هماتیت گردید. لذا برای پی بردن به گسترش و محل منبع احتمالی مگنتیت، مغناطیس سنجی بر روی مناطق مورد نظر انجام شد. شدت کل میدان در دو منطقه جداگانه (A) و (B)با شبکه 10×50 و به ترتیب در 240 و 168 نقطه اندازه گیری شد. تصحیحات لازم و فیلترهای فراسو، گرادیان عمودی، کاهش به قطب و سیگنال تحلیلی توسط نرم افزار Osis Montaj به روی داده ها اعمال گردید. بررسی تصاویر حاصل یک بی هنجاری کوچک در بخش جنوب شرقی منطقه (A) و یک بی هنجاری نسبتا عمده در بخش مرکزی منطقه (B) نشان داد. به دلیل نبود رخنمون مگنتیت درسطح منبع بی هنجاری ممکن است مگنتیت و یا توده نفوذی باشد. نتایج حاصل از بررسی و تفسیر تصاویر پردازش شده نشان داد که آنومالی های موجود دارای گسترش عمقی زیادی نمی باشد. همچنین براساس نمونه های ژئوشیمی برداشت شده از منطقه و نمونه های مگنتیت پلاسری موجود در منطقه و پلات کردن نتایج بدست آمده در دیاگرام های مختلف نتیجه برآن شد که منشا مگنتیت موجود در منطقه از نوع گرمابی (متوسط Co/Ni 5/3) و اسکارنی (40~Ca+Al+Mn/Ti+V و 5/2 Ni(Cr+Mn)/Ti+V~) می باشد.

کلمات کلیدی

, آبقه, پذیرفتاری مغناطیسی, مگنتیت, بی هنجاری, پلاسر, گرمابی, اسکارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040215,
author = {راه بر, علی and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعه کانی زایی کانسار آبقه تایباد، خراسان رضوی با استفاده از داده های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی},
booktitle = {سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی- تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبقه، پذیرفتاری مغناطیسی، مگنتیت، بی هنجاری، پلاسر، گرمابی، اسکارن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کانی زایی کانسار آبقه تایباد، خراسان رضوی با استفاده از داده های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
%A راه بر, علی
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی- تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]