اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (47-58)

عنوان : ( بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , جلال بخت آزما , قاسم ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه‌گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن‌ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری پرسش‌نامه‌ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه‌های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن‌ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه‌های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی‌های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و برنامه‌های عملیاتی آن‌ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی‌های تولیدی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, همکاری استراتژیک, برنامه‌های عملیاتی, حکمرانی خوب, موانع اقتصادی و اجتماعی, مدل تعدیل شده جنسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040231,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and بخت آزما, جلال and ایزانلو, قاسم},
title = {بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {همکاری استراتژیک، برنامه‌های عملیاتی، حکمرانی خوب، موانع اقتصادی و اجتماعی، مدل تعدیل شده جنسن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A بخت آزما, جلال
%A ایزانلو, قاسم
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]