هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور )

نویسندگان: حسن علی زاده دربندی علیا , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه از روش لرزه ای انکساری در تعیین سطح آب زیرزمینی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه در ۲۰ کیلومتر جنوب غربی شهرنیشابور واقع شده است و به لحاظ زمین شناسی از پهنه های رسی،ماندابها نمکزار و رسوبات آبرفتی کواترنر تشکیل شده است. با استفاده از روش لرزه ای انکساری دو پروفیل با آرایش خطی به طول ۳۴،۵ متر و تعداد ۲۴ ژئوفون، برداشت گردید. پردازش و تفسیر داده ها لرزه ای بر رو دو نوع موج فشارشی و برشی صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده از پردازش امواج فشارشی نشان دهنده دو لایه با سرعتها ۴۴۸ و ۱۵۰۲ متربرثانیه میباشد ولی در مقابل، پردازش امواج برشی نشان دهنده تنها یک لایه با سرعت ۲۴۰ متربرثانیه است. لذا با استفاده از نتایج بدست آمده ، تا عمق حدود ۱۰متر ، تنها یک لایه زمین شناسی که سطح اشباع مایع در عمق ۵ متر آن قرار گرفته است را تعیین نموده ایم. درمنطقه مورد نظر مطالعات ژئوالکتریک نیز انجام شده ولی به علت تغییرات کم در مقاومت ویژه لایه های زیرسطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی با دقت بالایی امکانپذیر نگردیده است. که دلیل این امر را میتوان در بالا بودن رسانایی آب (شور بالا) فرض نمود. مشاهدات مستقیم از نوع آب و عمق سطح آب توسط گمانه های اکتشافی، نتایج مطالعات ما را تأئید میکند.

کلمات کلیدی

, لرزه ای انکساری, ژئوالکتریک, آب زیرزمینی, موج فشاری, موج برشی, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040251,
author = {علی زاده دربندی علیا, حسن and حسینی, سیدکیوان and صادقی, حسین},
title = {تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لرزه ای انکساری، ژئوالکتریک، آب زیرزمینی، موج فشاری، موج برشی، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور
%A علی زاده دربندی علیا, حسن
%A حسینی, سیدکیوان
%A صادقی, حسین
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]