اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13

عنوان : ( تحلیل اقتصادی روش های آبیاری قطره ای و کلاسیک در زراعت گندم و مقایسه آن با روش آبیاری جویچه ای )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب یکی از مهمترین عوامل تولید محصولات کشاورزی در اکثر نقاط کشور ما به عنوان عامل محدود کننده تولید بشمار می رود. به همین جهت استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری دیگر نهاده های تولیدی از اهممیت بسزایی برخوردار است. از جمله شیوه های افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی بکار گیری سیستم های نوین آبیاری تحت فشار می باشد. دراین مطالعه آزمایش بصورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل نوع آبیاری (بارانی، قطره‌ای و جویچه ای) بوده و کرت‌های فرعی را ارقام الوند، توس و دو لاین پیشرفته در حال آزادسازی تشکیل دادند. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقتصادی نسبت منفعت به هزینه , نرخ بازده داخلی , گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040256,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدان, سیدمحسن},
title = {تحلیل اقتصادی روش های آبیاری قطره ای و کلاسیک در زراعت گندم و مقایسه آن با روش آبیاری جویچه ای},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ارزیابی اقتصادی نسبت منفعت به هزینه - نرخ بازده داخلی - گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اقتصادی روش های آبیاری قطره ای و کلاسیک در زراعت گندم و مقایسه آن با روش آبیاری جویچه ای
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدان, سیدمحسن
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]