هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-08

عنوان : ( تاثیرات زیست محیطی کروم (Cr) موجود در افیولیت ها و معادن کرومیتی گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) بر منابع آب و خاک منطقه )

نویسندگان: علی قاسمی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مهاجرت و جابجایی کروم در پساب های معدنی منطقه گرماب - آبدارو نشان داد که در این پساب ها، غلظت بالایی از کروم وجود دارد و حتی چندین منبع آبی منطقه در حد آب آلوده تشخیص داده شد که از نظر کروم مقادیر بالاتری از حد استاندارد (WHO) داشته که نشان دهنده آلایندگی این منابع آبی توسط واحد های افیولیتی و پساب های معادن کرومیتی می باشد. با بررسی پراکندگی کروم بین خاک و پساب های معدنی در منطقه گرماب-آبدارو، مشخص شد که حد مهاجرت و جابجایی کروم در خاک های منطقه بستگی زیادی به تاثیرات خاک های رسی منطقه، نوع رس و بویژه تحرک کمپلکس های فلزی - مواد آلی خاک دارد. این تحرک توسط عوامل گوناگونی از جمله حد مقدار آلایندگی خاک توسط کروم، ظرفیت کروم، مقدار مواد آلی خاک (مواد هومیک) و اسیدیته آب های منطقه (pH) کنترل می شود. مطالعه پساب های معادن کرومیتی منطقه نشان داد که مقدار کروم خاک به شدت تحت تاثیر نوع خاک های رس منطقه، اکسیدهای آهن (با تشکیل اکسیدهای آهن آبدار) و مقدار مواد آلی خاک می باشند. افزایش اسیدیته آب های منطقه منجر به افزایش حضور کروم (III) و در نهایت کروم (VI) در این محلول ها شده است.

کلمات کلیدی

, کروم ((VI, افیولیت, leaching, معادن کرومیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040280,
author = {قاسمی, علی and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {تاثیرات زیست محیطی کروم (Cr) موجود در افیولیت ها و معادن کرومیتی گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) بر منابع آب و خاک منطقه},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کروم ((VI، افیولیت، leaching، معادن کرومیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرات زیست محیطی کروم (Cr) موجود در افیولیت ها و معادن کرومیتی گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) بر منابع آب و خاک منطقه
%A قاسمی, علی
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]