اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی , 2014-01-10

عنوان : ( بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) )

نویسندگان: اسحاق نظری , مرتضی رزم آرا فرزقی , علی قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که شاخص آلایندگی (Pollution index)، ابزار بسیار قوی در ارزیابی های ژئوشیمیایی زیست محیطی محسوب می شود لذا در این مطالعه از شاخص های ارزیابی آلودگی آب جهت بررسی آلودگی منابع آب به فلزات سنگین استفاده شد. بدین منظور 6 نمونه آب برداشت شد، سپس نمونه ها برای تعیین 12 عنصر به روش ﻛـﻮره ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ (GTA)مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد میانگین عناصر Cd،Pb ، As، Niدر منابع آب بالاتر از حد مجاز WHO می باشد. تعیین شاخص فلزی(MI) و شاخص آلودگی فلزات سنگین(HPI) نیز نشان داد که 5 نمونه از لحاظ آشامیدن غیرقابل مصرف هستند. نتایج آنالیزها نشاندهنده منشا چندگانه منابع آلایندگی در آب های منطقه می باشد که دو منبع عمده آن یکی مرتبط با لیتولوژی حاکم بر توالی افیولیتی منطقه (گستردگی سرپانتینیت ها و دایک های حاوی کانیهای سولفیدی) و دیگری فعالیت های معدنکاری در منطقه می باشد. بالا بودن مقادیر عناصر Fe، As، Cu، Mn و Cr به لیتولوژی ولی مقادیر بالای Ni و Cr مرتبط با فعالیت های معدنکاری می باشد. بالا بودن Cd احتمالا مرتبط با کودهای استفاده شده در کشاورزی و Pb بالا می بایستی حاصل انتشار دود خودروها (به دلیل ترافیک سنگین جاده ای ) باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص فلزی, شاخص آلودگی فلزات سنگین, منابع آب, افیولیت, کته تلخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040284,
author = {نظری, اسحاق and رزم آرا فرزقی, مرتضی and قاسمی, علی},
title = {بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی)},
booktitle = {اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، منابع آب، افیولیت،کته تلخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی)
%A نظری, اسحاق
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A قاسمی, علی
%J اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی
%D 2014

[Download]