یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , حمید خادم , عباس لاری دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع اصلی این پژوهش رفتار اخلاقی حسابداران بر اساس دیدگاه اخلاقی فوکو در مورد حقیقت گویی می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی ویژگی های حقیقت گویی در عقاید و اعتقادات حسابداران و تفاوتهای بین این عقاید و چگونگی اجرایی و عملی شدن آن در محیط کار(حرفه حسابداری) می باشد. انگیزه اصلی جهت بررسی این دیدگاه این بود که وجود مجموعه قوانین و اخلاق حرفه ای برای محدود ساختن انحرافات اخلاقی در رفتار حرفه ای به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق یک پژوهش توصیفی و اکتشافی بوده که جامعه مورد بررسی کلیه افراد شاغل در حرفه حسابداری و دانشجویان حسابداری(بعنوان نمونه کنترلی) را در بر می گیرد و نمونه ها بصورت تصادفی از بین افراد شاغل در واحد مالی و دانشجویان حسابداری انتخاب گردید. پرسش نامه ای که برای سنجش اعتقادات (عقاید) اخلاقی و کاربرد آن در عمل طراحی شده است دارای دو محور کلی بوده که برای بررسی اعتقادات و اعمال از فاکتورهای حقیقت گویی فوکو شامل صداقت، ریسک، وظیفه، انتقاد و رک گویی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت زوجی(عقاید در مقابل عمل) مبین وجود تفاوت معنادار بین اعتقادات و عمل حسابدارن می باشد بطوریکه، رعایت مباحث اخلاقی برای دانشجویان و شاغلین حسابداری مبین بالاتر بودن امتیازات اخلاقی اعتقادات نسبت به اعمال می باشد. این مورد خلاء بوجود آمده ناشی از اعتقاد به مباحث اخلاقی در ذهنیت افراد و توانایی استفاده از آن در عمل و همچنین عدم اثربخشی کامل آیین رفتار حرفه ای برای جهت دادن به افکار حسابدارن را نشان می دهد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد زنان حسابدار نسبت به مردان همکار خود و حسابداران با تجربه نسبت به همکاران شاغل (با تجربه پایین تر خود) بیشتر بر رعایت مباحث اخلاقی پایبند می باشند.

کلمات کلیدی

, حقیقت گویی, اخلاق حرفه ای حسابداری, حسابداران , آیین رفتار حرفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040296,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and خادم, حمید and لاری دشت بیاض, عباس},
title = {رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حقیقت گویی، اخلاق حرفه ای حسابداری، حسابداران ، آیین رفتار حرفه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A خادم, حمید
%A لاری دشت بیاض, عباس
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]