یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر چه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخشعمومی بسیاری از کشورها، مبنای نقدی است اما ادعا می شود که سیستم حسابداری تعهدی بهتر می تواند کل وضعیت مالی را منعکس نماید. اخیرا بعضی از کشورها مانند بریتانیا، استرالیا و نیوزلند استفاده از مبنایتعهدی کامل در بخش عمومی را جایگزین مبنای نقدینموده اند.از انجایی که در کشور ما برخی ازسازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی حرکت کرده اندو اخیرا مجمع سازمان حسابرسی مصوبه ای مبنی بر لزوم استفاده از حسابداری تعهدی از سال 1394 برای همه موسسات و سازمانهای دولتی تصویب نموده است، بررسی تحلیلی این رویکرد ضروری است. از این رو تحقیق حاضر تجارب موفق کشور نیوزلنددر مورد بکارگیری حسابداری تعهدی در حوزه های دولتی می پردازد و در مورد بکارگیری این سیستم راهنمایی هایی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, مبنای تعهدی, حسابدرای بخش عمومی, بودجه بندی تعهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040297,
author = {لاری دشت بیاض, محمود},
title = {حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مبنای تعهدی، حسابدرای بخش عمومی، بودجه بندی تعهدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند
%A لاری دشت بیاض, محمود
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]