آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (81), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (191-194)

عنوان : ( گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران )

نویسندگان: بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی گونه های Passalora و Ramularia نمونه های گیاهی از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان های مختلف دارای علایم لکه برگی در فصول بهار تا پاییز سال های 91-1390 جمع آوری شدند. آرایه های Passalora brandenburgeri (روی Salix alba) و Ramularia variabilis (روی Verbascum blattaria) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.علاوه بر این، Rosa hybrida وRumex acetosa به ترتیب میزبان های جدید برای Passalora rosicola و Ramularia rubella در ایران معرفی می شوند.

کلمات کلیدی

, رکورد جدید, میکوبیوتا, قارچ های آنامورفیک, لکه برگی, تاکسونومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040315,
author = {بهاره بیچرانلو and مهدی پیرنیا and اسدی, قربانعلی},
title = {گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2014},
volume = {81},
number = {2},
month = {March},
issn = {1026-5007},
pages = {191--194},
numpages = {3},
keywords = {رکورد جدید، میکوبیوتا، قارچ های آنامورفیک، لکه برگی، تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران
%A بهاره بیچرانلو
%A مهدی پیرنیا
%A اسدی, قربانعلی
%J آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2014

[Download]