سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( نخستین گزارش از مرجانهای سازند خان (برش راهدار، کوههای کلمرد، شرق ایران) )

نویسندگان: علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش نخستین مطالعه فسیلهای مرجانی سازند خان می باشد. سازند خان در برش راهدار واجد فسیلهای مرجانی فراوانی در بخش میانی است. این مرجانها شامل کلنیهای سریوئید Wentzellophyllum kueichowense pauciseptatum و کلنیهای فاسیکولیت Waagenophyllum sp. هستند. دیرینگی مرجانهای سازند خان، پرمین پیشین (ساکمارین پسین) است. با مقایسه مرجانهای مورد مطالعه با ایالتهای بیوژئوگرافی در زمان پرمین مشخص شد که مرجانهای سازند خان شاخص قلمرو فونای تتیسی Waagenophyllidae می باشند که فقط در مناطق حاره محدود به عرضهای جغرافیایی 35 درجه در محیطهای کم ژرفا و متلاطم دریایی می زیستند. در این بیوزون مرجانی، غلبه فرم های کلنی سریوئید نشان دهنده بخشهای پر تلاطم زون لیتورال است. این اجتماعات، کومه های (Patch (Reef زیادی را در دریای قدیمه تشکیل می دادند.

کلمات کلیدی

, مرجان, سازند خان, پرمین, برش راهدار, کوههای کلمرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040320,
author = {عاشوری, علیرضا},
title = {نخستین گزارش از مرجانهای سازند خان (برش راهدار، کوههای کلمرد، شرق ایران)},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرجان، سازند خان، پرمین، برش راهدار، کوههای کلمرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نخستین گزارش از مرجانهای سازند خان (برش راهدار، کوههای کلمرد، شرق ایران)
%A عاشوری, علیرضا
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]