فقه و اصول, دوره (1), شماره (93), سال (2013-9) , صفحات (75-96)

عنوان : ( تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد , سید علی جبّار گل باغی ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در نوشته های اصولی، بحث و تحلیل درباره ی صحت و فساد، مرکز توجه قرار دارد. همین امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و منطقی فرا روی می‌نهد؛ لذا نوشتار حاضر، در راستای نیل به این مهم، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه‌ای، با نگاهی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخش مفهوم شناسی و حکم شناسی مدون می سازد و به بیان و بررسی دیدگاه‌ها و استدلال‌های دانشیان اصول درباره ی مباحثی همانند: معنای صحت و فساد، تقابل، معروض و گونه های صحت و فساد و نیز انتزاعی، عقلی یا جعلی بودن صحت و فساد و تفصیل‌های مطرح شده، می‌پردازد و بدین ترتیب، افزون بر هویدا ساختن سامان کنونی و منطقی بحث، به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر دارد.

کلمات کلیدی

, صحت, فساد, مفهوم شناسی صحت و فساد, حکم شناسی صحت و فساد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040322,
author = {عبداللهی نژاد, کریم and گل باغی ماسوله, سید علی جبّار},
title = {تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول},
journal = {فقه و اصول},
year = {2013},
volume = {1},
number = {93},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۳۹},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {صحت، فساد، مفهوم شناسی صحت و فساد، حکم شناسی صحت و فساد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A گل باغی ماسوله, سید علی جبّار
%J فقه و اصول
%@ ۲۰۰۸-۹۱۳۹
%D 2013

[Download]