ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP )

نویسندگان: لاله رفعت متولی , یاسمن رضایی مقدم , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف طیف‎سنجی پرتوهای گاما، تعیین میزان هر عنصر در ترکیب نمونه مورد نظر با توجه به شدت ارتفاع پالس، در طیف تجربی است که به دلیل وجود پیچش، تحلیل آن بسیار مشکل است. در این تحقیق سعی شده تا با تطبیق نسبی طیف محاسباتی بر تجربی، نکات مد نظر برای تطبیق معلوم گردد. بنابراین می‎توان با اعمال معکوس این نکات بر طیف تجربی طیف واپیچیده شده و قابل تحلیل را به دست آورد. این تحقیق به بررسی طیفهای دو رادیوایزوتوپ سزیم و کبالت و نکات لازم برای تطبیق بهتر تجربه بر محاسبه پرداخته است. در نهایت برای تطبیق بهتر، اعمال اثرات پس پراکندگی، کامپتون و اثر انباشت پیشنهاد می‎شود.

کلمات کلیدی

, تطبیق طیف تجربی و محاسباتی, سزیم, کبالت, پس پراکندگی, کامپتون, انباشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040341,
author = {رفعت متولی, لاله and رضایی مقدم, یاسمن and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP},
booktitle = {ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تطبیق طیف تجربی و محاسباتی، سزیم، کبالت، پس پراکندگی، کامپتون، انباشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP
%A رفعت متولی, لاله
%A رضایی مقدم, یاسمن
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور
%D 2014

[Download]