بیستمین کنفرانس هسته ای ایران , 2014-02-26

عنوان : ( بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری )

نویسندگان: لاله رفعت متولی , یاسمن رضایی مقدم , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به لزوم به‎کارگیری آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)در اندازه‎گیری‎هایی که از حساسیت و دقت بالایی برخوردارند، بررسی تغییرات تابع پاسخ این نوع آشکارسازها در شرایط مختلف اندازه‎گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی پاسخ آشکارساز 76 B 76 LB NaI (SCIONIX) در شرایط مختلف زمانی، دمایی و ولتاژ کار پرداخته و با توجه به ایجاد اثر جابجایی کانال در تشکیل طیف که تاثیر مستقیم بر تخریب رزولوشن دارد، بهترین شرایط اندازه‎گیری در استفاده از این نوع آشکارسازها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, تابع پاسخ, آشکارساز نوع پیشزمینه پایین, جابجایی کانال, رزولوشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040342,
author = {رفعت متولی, لاله and رضایی مقدم, یاسمن and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری},
booktitle = {بیستمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تابع پاسخ، آشکارساز نوع پیشزمینه پایین، جابجایی کانال، رزولوشن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری
%A رفعت متولی, لاله
%A رضایی مقدم, یاسمن
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J بیستمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2014

[Download]