isme2014 , 2014-04-22

عنوان : ( بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: حمید اختراعی طوسی , آرش عبدالهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد روز افزون قطعات لوله ای شکل در صنایع مختلف استفاده از روش هیدروفرمینگ لوله بسیار گسترش یافته است. موفقیت این روش تا حد زیادی به کنترل دقیق پارامتر های فرآیند از جمله پارامتر های مسیر بارگذاری بستگی دارد. در این راستا، این پژوهش به معرفی روشی مناسب برای تعیین مقادیر بهینه پارامتر های مسیر بارگذاری پرداخته است. بر اساس روش پیشنهاد شده، در فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y-شکل امکان تعیین شرایط تحقق بیشترین ارتفاع بالج همزمان با کمترین میزان کاهش در ضخامت لوله بررسی می شود. به این منظور بهینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک مرتب ساز نامغلوب اجرا می شود. برای تخمین و پیش بینی رفتار تغییر شکل لوله بر اساس پارامتر های مسیر بارگذاری، شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد و از روش تاگوچی برای طراحی آزمایش های مورد نیاز جهت آموزش و آزمون شبکه عصبی استفاده می شود. آزمایش های طرح شده با استفاده از تحلیل اجزای محدود توسط نرم افزار تجاری آباکوس شبیه سازی می گردد. در نهایت معیار برای انتخاب یک نقطه بهینه از مجموعه بهینه پارتو، بکار گرفته شده و مسیر های بارگذاری بهینه معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, هیدروفرمینگ, بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک, شبکه عصبی, روش اجزای محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040343,
author = {اختراعی طوسی, حمید and عبدالهی, آرش},
title = {بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {isme2014},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {هیدروفرمینگ، بهینه سازی،الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، روش اجزای محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
%A اختراعی طوسی, حمید
%A عبدالهی, آرش
%J isme2014
%D 2014

[Download]